Ταυτότητα

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος

Θέμης Λιάκος

Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Δημόπουλος

Μέλη

Παρασκευή Βασιλειάδου

Ερρίκος Δαβιδόπουλος

Εμμανουήλ Κουτσοσίμος

Μάριος Κοντού

Ελπίδα Κουϊμτζίδου

Αριστείδης Κουρκούτας

Κωνσταντίνος Παπαθανασίου

Ελευθέριος Σαμαρίδης

Ευάγγελος Τζημόπουλος

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Ελένη Δημοπούλου