Ταυτότητα

ΝΕΟ Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος

Θέμης Λιάκος

Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Λαβαντσιώτης

Μέλη

Ερρίκος Δαβιδόπουλος

Αθανάσιος Καραγκιόζης

Μάριος Κοντού

Ελπίδα Κουϊμτζίδου

Κωνσταντίνος Παπαθανασίου

Δέσποινα Παπανικολάου

Παύλος Σαπαλίδης

Ματίνα Φούκα

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Ελένη Δημοπούλου