Διεθνές Φεστιβάλ Αφήγησης

2016

7ο Διεθνές Φεστιβάλ Αφήγησης

2014

6ο Διεθνές Φεστιβάλ Αφήγησης

2013

5ο Διεθνές Φεστιβάλ Αφήγησης

2012

4ο Διεθνές Φεστιβάλ Αφήγησης

2011

3ο Διεθνές Φεστιβάλ Αφήγησης

2010

2ο Διεθνές Φεστιβάλ Αφήγησης

2009

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Αφήγησης